Wyjaśniając treść tej książki (Susila Budhi Dharma),
Bapak wytłumaczy na wstępie warunki w jakich człowiek może otrzymać kontakt z Wielkim Życiem, którego źródłem jest Moc Boga Wszechmogącego.

Jest oczywiste, że Bóg jest potężny i doskonalszy od ludzi. Albowiem w istocie On jest Twórcą rodzaju ludzkiego, niebios i ziemi. Tak więc człowiek, jako że jest stworzony przez Boga, jest bezsilny wobec Jego Mocy.

Czytaj dalej