Latihan to indonezyjskie słowo określające ‚trening’ lub ‚ćwiczenie’, które to słowa lub ich synonimy w innych językach używane są często zamiennie. Jednakże słowo ‚latihan’ jest zwykle preferowane z tego względu, że jako słowo nieznane pozwala uniknąć wszelkich skojarzeń ze znanymi już ideami czy doświadczeniami. Latihanu nie można się nauczyć lub naśladować.