Chociaż praca ta dokonuje się przez Moc Boga a nie przez nas, jednakże powinniśmy być czujni.
Nie pozostawajmy biernymi obserwatorami biegu zdarzeń, ale starajmy się stać się świadomymi tego, co się dzieje, tak że wkrótce zdolni będziemy postrzec różnicę w sposobie, w jaki byliśmy prowadzeni wcześniej i teraz.
Następnie uświadomicie sobie zmianę w tym, co kieruje i przewodzi waszym wewnętrznym uczuciom, a także dostrzeżecie, że zmiana ta widoczna jest w waszym codziennym zachowaniu.
W końcu, będziecie potrafili zobaczyć, czuć i być świadomymi różnorodności działających w was sił i różnych jiwa (dusza) składających się na zawartość waszego wewnętrznego ja.
Wtedy będziecie świadomi prawdziwego mistrza w was, którym jest prawdziwa ludzka jiwa (Dusza Duch).