Subud jest zgodny ze wszystkimi religiami

Jakkolwiek Twoje doświadczenie, jak dotychczas, jest niekompletne, to jednak w ćwiczeniach duchowych Subud podążacie śladami proroków, którzy przyszli, aby dać światu przykład.
Dlatego to, co otrzymał Bapak i to co wy wszyscy również otrzymaliście, to jest Subud, nigdy nie może być w niezgodzie z Żadną religią, wręcz przeciwnie – wzmocni ich treść i fundament.

Chrześcijanie staną się prawdziwymi chrześcijanami, Muzułmanie będą prawdziwie przestrzegać swojej wiary, ponieważ nie będą już wierzyć w symbole i dogmaty, ale doświadczą ich prawdziwego znaczenia i treści przekazanych przez Boga.

Subud nie przyszedł, aby zniszczyć religię, przyszedł z Wolą Bożą aby wnieść harmonię we wszystkie religie, tak, aby reprezentowały ludzką rodzinę, jeden cel, jednego Boga.

Później będziecie mogli sami sprawdzić prawdziwość tej jedności.