Susila Budhi Dharma

Wyjaśniając treść tej książki (Susila Budhi Dharma),
Bapak wytłumaczy na wstępie warunki w jakich człowiek może otrzymać kontakt z Wielkim Życiem, którego źródłem jest Moc Boga Wszechmogącego.

Jest oczywiste, że Bóg jest potężny i doskonalszy od ludzi. Albowiem w istocie On jest Twórcą rodzaju ludzkiego, niebios i ziemi. Tak więc człowiek, jako że jest stworzony przez Boga, jest bezsilny wobec Jego Mocy.

Niewątpliwie, skoro to jest jego prawdziwym uwarunkowaniem, człowiek nie może swoim sercem i umysłem zrozumieć ani rozważyć Natury i Potęgi Boga. Dlatego, ilekroć ludzie próbują znaleźć drogę prowadzącą do kontaktu z Wielkim Życiem, liczni wpadają w tarapaty na tej ścieżce, albo są skazani – nie mając świadomej jiwa – na błądzenie w różnych kierunkach, kierunkach które w rzeczywistości są mirażami wyobraźni serca i umysłu.

Tak więc człowiek w poszukiwaniu natury wielbienia umożliwiającego kontakt z Wielkim Życiem, musi nade wszystko powstrzymać potok swojej wyobraźni i myślenia.

Czyniąc to, człowiek rzeczywiście obezwładnia swoje nafsu (niższe siły) i poddaje Bogu swoje ludzkie zdolności i mądrość, co oznacza, że istota ludzka staje się posłuszna i oddaje się absolutnie szczerze Bogu, który nią włada całkowicie.

W rzeczywistości, nie jest to nic nowego. Ścieżka ta znana była ludziom już dawniej. Podążając nią ludzie nawiązywali więź z Bogiem, więź którą czuli w swoich wnętrzach.

Dlaczego zatem w naszych czasach niewielu jest ludzi, którzy wciąż utrzymują tę więź ?

Przyczyna jest prosta.
Warunki życia na ziemi zmieniają się z pokolenia na pokolenie , tak że ludzie coraz łatwiej ulegają wpływom sił, które napotykają w swym codziennym życiu.

Stało się to szczególnie widoczne, odkąd umysł ludzki stopniowo zaczął rozwijać naukę. To niejako coraz szerzej otwierało drogę dla stępienia wewnętrznych odczuć z królestwa wewnętrznego spokoju do królestwa myśli.

W konsekwencji, ludzka osobowość stopniowo i coraz silniej jest we władaniu myśli, zamiast przez we władaniu spokoju i ciszy wewnętrznego uczucia, tak że w efekcie, ludzkie emocje i umysł są zawsze w pełni działania, a wewnętrzne uczucie nie ma sposobności wyciszenia się.

Oczywiście, ludzie muszą myśleć. Myślenie jest ważnym narzędziem przy pomocy którego zaspokajają oni codzienne potrzeby życia tu, na ziemi. W ten sposób, czynią oni swą egzystencję bardziej uporządkowaną. Lecz, aby stać się świadomym kejiwaan (życie duchowe) i aby otrzymać kontakt z Wielkim Życiem, ludzie nie powinni używać swoich umysłów.

Wprost przeciwnie, powinni wstrzymać procesy wyobraźni i myślenia. Bowiem tylko w ten sposób, może człowiek otrzymać coś z poza własnego zasięgu, aż w końcu przyciągnie wibrację energii i poczuje ją wewnątrz siebie. Jasne jest zatem, że jedyną drogą do otrzymania kontaktu z Wielkim Życiem czy też Mocą Boga jest dla człowieka sumienne i szczere poddanie się.

A owo poddanie się, nie może wyrażać się tylko w słowach, ale musi przenikać na wskroś jego wnętrze tak, aż człowiek naprawdę poczuje, że wierzy, wielbi i czci tylko i wyłącznie Boga Wszechmogącego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!