Wprowadzone przez Stefan

W naszym życiu na ziemi mamy dwie ścieżki.

Poprzez praktykowanie latihanu, serce, które ma wątpliwości, zostanie oczyszczane samo przez się, tak że będziemy wierzyć w Boga i Jego wielkość. Bez naszej intencji, nie z naszej woli, ale ponieważ wiara spenetruje i obejmie całkowicie nasze głębokie uczucia. Stan, który osiągamy – stan ludzkiej duszy, który przywraca do życia całe nasze ciało – nie jest […]

Kongres Subud 2018

Kongres Subud jest zawsze wielkim wydarzeniem. I tak też było i tym razem. Miejscem Światowego Kongresu był Fraiburg – Niemcy. Fantastycznie malownicze miasto niedaleko Francji i Szwajcarii.

Człowiek jest tylko człowiekiem

Niestety, człowiek jest tylko człowiekiem i pomimo całej gamy porad, przewodnictwa i inspiracji jakie Bóg mu daje, jego natura pozostaje słaba, łatwo ulegająca wpływowi zewnętrznego postępu i rozwoju, a także ulegająca mirażom osiągnięć swego umysłu. Konsekwencją tego jest, że wielu ludzi zupełnie nieświadomie wplątuje się w sieci uwite przez ich własne myślące umysły, a ich […]

Susila Budhi Dharma

Wyjaśniając treść tej książki (Susila Budhi Dharma), Bapak wytłumaczy na wstępie warunki w jakich człowiek może otrzymać kontakt z Wielkim Życiem, którego źródłem jest Moc Boga Wszechmogącego. Jest oczywiste, że Bóg jest potężny i doskonalszy od ludzi. Albowiem w istocie On jest Twórcą rodzaju ludzkiego, niebios i ziemi. Tak więc człowiek, jako że jest stworzony […]